Inte samma sak

Att skriva texter inte helt lätt. En sak är att prata och skriva en text som man pratar, men att skriva en text som är behaglig att läsa är en helt annan sak. Vad är en av de största skillnaderna mellan att prata och skriva egentligen? När en person pratar så lägger han eller hon in betoningar, pauser, toner, minspel och mycket mer som gör det hela mer levande och beskrivande. En text däremot är ganska torr och död i sig själv. För att kunna skriva så att det blir intressant att läsa det måste man anstränga sig väldigt mycket, det kräver väldigt mycket textbearbetning helt enkelt.